Hvad er træpiller

De fleste træpiller bliver ydermere fremstillet af affaldstræ fra træindustrien, så opvarmning med træpiller løser også et affaldsproblem. Træpiller kaldes også af nogen for biobrænde, hvilket bare er et andet ord for biobrændsel. Fordi træpiller har højt energiindhold og er nemt at have med at gøre hører det blandt de mest effektive energikilder. Træpiller er også et miljørigtigt brændstof – CO2-udslippet ved forbrænding af pillerne svarer nøjagtig til den mængde CO2, som træet oprindeligt har optaget under sin vækst i skoven og den lille mængde aske der bliver tilbage efter forbrændingen kan godt bruges som gødning.

Bemærk: 2,0 kg træpiller erstatter ca.1 liter fyringsolie, 2 m3 træ svarer til 5 m3 flis som giver 1 ton træpiller.

Efter et  ton forbrændte træpiller er der cirka 4 kg aske tilbage – overgang til træpiller betyder, at CO2 – udslippet mindskes med 2,5 kg pr. hver liter fyringsolie, som er blevet sparet på denne måde. Til opvarmning af et parcelhus skal der ca. 2-8 ton træpiller pr. fyringssæson årligt, alt afhængig af husets isolering og størrelse.